Strammar kraftig inn på fiske etter laks i sjø

foto