Fleire lekkasjar frå NTP, men departementet vil ikkje seie når heile planen er klar

foto