Ap, H og V reduserer varaordførar sin stillingsprosent, lager nye utval og vil realisere kysten sitt potensial

foto