Det bles kraftig på kysten med vind opp i orkan styrke

foto