foto
Kristine Lyngbø kunne ønske at flere lærlinger fra samme kommune kom til samme praksissted. – Det hadde vært lettere å takle og komme seg igjennom praksistida da, sier Kristine som ofte følte seg sidesatt og ikke godt nok tatt vare på som lærling som fagarbeider. Her er hun hjemme igjen på Nødset i Bremanger. Foto: Louise Nygaard

Kristine (21) ble fysisk dårlig av ensomhet

Det ble ikke helt som Kristine Lyngbø hadde trodd da hun flyttet fra Bremanger til Førde som praktikant