Ser fram til å tilby nye tomter i bygda som stadig fleire vil bu i