Ønsker å signere ei to-årsavtale om svømmeopplæring på denne skulen så fort som mogleg