– Ressursmessig bur vi midt i grautfatet, men vi er nøydde til å trekke til oss meir folk

foto