Ber om å få snike i køen med to viktige vegprosjekt