Ny rapport viser at sjukeheimstilsette ikkje rekk å hjelpe bebuarane med elementære behov

foto