Lærarar på dei fire Nordfjord-skulane kan måtte jobbe på andre skular