At hus skiftar eigarar er eit sikkert vårteikn – sjekk kva som er selt og kjøpt