– Funnene våre gir Selje en mye dypere tidshorisont