27 virksomheter går sammen om å starte et «eventyr» av et regionalt reiselivsselskap