120 ordførarar stiller seg bak opprop om å sikre læringsressursar på nynorsk

foto