Anmeldt for ikke å ha fulgt pålegg om å fjerne seg fra sentrum