Stad har fått ein krevjande økonomi, men varaordførar meiner oppsida er mykje større enn nedsida