– Kostnadane med ambulansetenester skal ikkje veltast over på private eller kommunar

foto
– Vi ser med uro på nye kutt i ambulansetenestene jamfør styresak i Helse Førde 29. oktober angåande endring av ambulansetenesta i Bremanger, skriv forbundet. Foto: Erling Wåge