– Kostnadane med ambulansetenester skal ikkje veltast over på private eller kommunar