Varslar om ein lite berekraftig kommuneøkonomi: Sprekk med 24 millionar etter andre tertial