– 80-sona her er svært farleg for ungdommar som må krysse vegen kvar morgon for å kome seg på bussen

foto
Marilyn Osmundsvåg (V) vil ha svar på kva kommunen kan gjere for å betre situasjonen for skuleborn langs riksveg 15. Foto: Bjørn Erik Drabløs