Åtvarar: – Om nokon frå «politiet» på Austlandet ringer og ber om personalia, ønsk dei god jul og legg på. Det er svindel

foto
Vest politidistrikt kjem med ei åtvaring til folk. Igjen er svindelbandar i gang med å late som der er politiet og lure folk for bankkontoinformasjon. Foto: Erling Wåge