Meiner dei høyrer på fiskarane: Vil legge til rette både for dei og sjøretta næring

foto
Assisterande kommunedirektør i Stad kommune, Kristine Dahl, svarar på påstandane om at det ikkje skal vere interesse frå kommunen når det gjeld å bruke midlar på å opparbeide fiskerihamn på Lesto. Foto: Bjørn Erik Drabløs