Entreprenørane står i kø: 19 kan vere aktuelle for å bygge skipstunnel

foto