Kommunen har fått inn heile 27 søknadar på fem utlysningar

foto
stad kommune informasjonsskilt på Lefdal i stad kommune turist Foto: Erling Wåge