Brann i søppelcontainer: Truleg eingongsgrill som er syndaren

foto
Brannvesenet i Stad kommune måtte rykke ut til Harpefossen for å sløkke ein brann som oppstod i ein søppelcontainer. Bildet er er publisert på Harpefossen si eiga Facebook-side. Foto: Harpefossen skisenter