Brann i søppelcontainer: Truleg eingongsgrill som er syndaren

foto