Ryk framleis etter brannen – brannvesenet på plass for å kontrollere