– Det vil bli gjennomført samtalar med tillitsvalde