Bilar og trailerar susar forbi skuleelevar i 80 km/t på den smale vegen, men lågare fartsgrense er «falsk tryggleik», meiner fylkeskommunen

foto
Ein innbyggjar i ytre Bremanger har sendt brev til Vestland fylkeskommune med spørsmål om det er mogleg å redusere fartsgrensa på delar av fv. 616 i Dalsbotten. Skuleborn går dagleg langs den smale vegen der bilar og tungstransport durer forbi i høg fart. Foto: Google street view