Besøk Diktarstien og gravrøysene

foto
Opning diktarsti botnane Foto: Ingrid Haugen