Rune og Ingebjørg fryktar for sonen si framtid om klassar blir flytta frå skulen. Eirik (5) er fødd blind og treng eit trygt miljø

foto
For Rune Rindal og sambuaren Ingebjørg Myklebust er forslaget om å flytte 5.-7. klasse frå Ålfoten oppvekstssenter endå meir alvorleg enn for andre familiar. Sonen deira på fem år er fødd blind, og ein liten skule i nærområdet der han kan vere trygg og ta viktige steg er heilt avgjerande for han. Foto: privat