Rune og Ingebjørg fryktar for sonen si framtid om klassar blir flytta frå skulen. Eirik (5) er fødd blind og treng eit trygt miljø

foto