Plukka fulle sekker med søppel på stranda, i fjæra og langs vegen som dei skal sortere og kaste

foto