Vil ha kommunestyret med på å vedta kritikk av handteringa av eigedomsskatten

foto