Gjør nytt forsøk på å etablere friskole i bygda

foto