Helle er motivert til å bli ordførar – viss kommunestyregruppa meiner ho er rett kandidat

foto
Helle Frogner er ein av kandidatane til å overta ordførarkjedet. Foto: Siri Kolseth