Olin får ofte beskjed om at ho har utestemme. No skal ho bruke den til å rope ut om rusførebygging som fungerer