Begge partia står ved avtala om ordførar og varaordførar

foto
Både Høgre og Arbeidarpartiet seier at dei kjem til å halde seg til samarbeidsavtala dei har med Venstre. Foto: Erling Wåge