Her kan du sjå folkemøtet der ein vil dyrke optimismen i bygda

foto