Må stenge vegen når flaskehalsane skal fjernast. Og det finst ikkje omkøyring

foto