Denne lokale steinkyrkja blir snart eit nasjonalt forskingsobjekt

foto