Må truleg bruke av bufferfondet dersom tenesteområda går ut med eit underskot