Det siste han hørte var «skal du ha deg en på kjeften?» Så falt slaget