Må ut på rektorjakt igjen – til to skular i same kommune