Har vore på synfaring og takka nei fordi leilegheitene er for dårlege

foto