Toalettbrannen: Går gjennom videomateriale for å kartlegge bevegelser