Vil ikkje tillate dumping av stein i sjø når kraftverket skal utvidast