Har lyst ut tre stillingar: Desse åtte har søkt på viktig jobb