Setter av 34,2 mrd. til sjøtransport, havner og farleder – og en skipstunnel