Denne skulen har flest søkarar i Nordfjord: Nær 300 elevar vil gå her neste år