Barna har laget sine egne barnehageregler: – Vi kan dem utenat og tenker på dem når vi leker