Vil se om det er mulig å ta i bruk dette bygget før turistene kommer